FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Activabeheer

Met NETiKA RI beschikt u over een module voor activabeheer die aan het gros van uw behoeften tegemoetkomt.

Vastgoedverrichtingen

NETiKA RI kan van iedere vastgoedverrichting een model aanmaken: bouwprojecten, renovatie, verwerving, vervreemding, verhuizing,…

Er wordt een dossier aangelegd met alle – vlot instelbare – informatie die nodig is. Dit dossier wordt aangevuld met:

 • specifieke gegevens eigen aan het dossiertype
 • eventueel een meerjarenbudget
 • documenten
 • een instelbare workflow voor een gestructureerde gezamenlijke uitvoering
 • de opvolging van de vordering en een financiële opvordering

 

Vervreemding / Verwerving

De verwervingen en vervreemdingen worden in de bibliotheek van de verrichtingen van NETiKA RUI bijzonder uitvoerig behandeld. Deze processen omvatten een voorafgaande analyse (intern onderzoek, valorisatie, renovatie of vereiste inrichting), de fase van de commercialisering (intern of extern met bemiddelaars die hiervoor worden vergoed), de juridische en kadastrale aspecten (deklassering, voorkoop, herverkaveling, diagnose, voorovereenkomst, verkoop-/koopakte,…), de aspecten van de beslissingname (interventie van een willekeurig aantal beslissings- en overlegcomités, het alomtegenwoordige EDB, de opvolging van werkzaamheden, de financiële aspecten, enz.

De daarmee verbonden workflow en de waarschuwingen zijn instelbaar.

De module interageert met de inventaris, de huurbeheermodule, de module voor het technisch beheer van de werkzaamheden en met de boekhouding voor de financiële aspecten.

 

Volledige financiële informatie

Met NETiKA RI kunt u de huurwaarde en de waarde van ieder actief nauwkeurig bepalen. Iedere waarde wordt gedateerd, zodat u de evolutie ervan kunt volgen. De verschillende waardentypes worden verwerkt (verwerving, ‘juiste’ waarde, vergelijking, DCF, boekhouding,…). De investeringen door eigenaars en huurders worden opgevolgd.

Alle kosten van een goed kunnen in een model worden ondergebracht en opgevolgd: huurkosten, kosten voor fluïdums, milieu, afschrijvingen, belastingen en taksen, lasten van de gebouwen, lasten voor de gebruikers, financiële lasten,…

Iedere normalisatie van de kosten is compatibel.

NETiKA RI berekent iedere nuttige indicator en geeft die grafisch weer.

 

Budgetteren van de huurovereenkomsten

De module budgetteren van de huurovereenkomsten is een gesofistikeerde tool die de bedragen van de binnen de huurovereenkomsten gefactureerde rubrieken kan simuleren. Deze module wordt gebruikt voor budgetanalyse, voor het simuleren van de bezetting van de huurovereenkomsten als verhuurder en voor het berekenen van de niet in balans opgenomen verplichtingen (EHB, IFRS). De module maakt gebruik van de huurtabellen van het huurbeheer, van een veertigtal andere parameters, en van het resultaat van de vastgoedboekhouding. De voornaamste kenmerken zijn:

 • Een tool om de huurbedragen en lasten aan de hand van een veertigtal parameters te simuleren
  • Property manager: budget van het jaar N+1, optimalisering van de opbrengsten, beheer van leegstand
  • Asset manager :
   • Analyse van de baten en lasten tijdens de periode dat het goed wordt aangehouden
   • Berekening EHB / IFRS
 • Beheer van parameters
  • Beheerd door overerving
  • Niveaus: globaal => site => huurovereenkomst => simulatie
  • Beheer van meerdere evenementen tijdens de simulatie (breaks, einde van de huurovereenkomst,…)
  • Parameters: toekomstgerichte indicatoren voor de evolutie van de bedragen, vertrekhypothese, heronderhandeld huurbedrag, geraamd huurbedrag (VLE), werken bij vertrek, bij aankomst, vertrekvergoedingen, lasten, belastingen, erelonen,…
 • Vergelijking van de versies
  • Beheerd volgens workflow
 • Réeultaten
  • Globaal, per locatie, per huurovereenkomst, per huurder
  • Analyse per rubriek
  • Export naar de budgetten
 •  Beheercontrole
  • Vergelijking tussen het business plan gekoppeld aan de veronderstellingen en verwezenlijkingen

 

Risicobeheer

Met de module risicobeheer brengt u de risico’s van uw activa in kaart. Een volledig instelbare module om een willekeurig aantal risicotypes te analyseren die georganiseerd zijn volgens thema en subthema. Bijvoorbeeld: Hygiëne/gezondheid, Milieu, Bodemverontreiniging, Ouderdom, Arbeidswet, Juridisch-documentair, ecologische efficiency,…

Automatisch beheer van de neerlegging van de documenten.

Instelbare roosters van de ernstgraad. Weging volgens aantal gebruikers, bezetting van de oppervlakte,…

Automatische, periodieke berekening van de indicatoren. Cartografie in Google Maps.

NETiKA Gestion des risques