FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Beheer van oppervlakken en plannen

Bidirectionele NETiKA RI – AUTOCAD interface

Het Vastgoedreferentiesysteem van NETiKA werkt samen met de Planbeheerder ABYLA van de onderneming LABEO. Dat product bevat enerzijds de “Noyau Standard Abyla die samenwerkt met Autocad waarmee uw tekenaars aan de slag zijn, en anderzijds de module AbylaWeb die met NETiKA RI samenwerkt.

AbylaWeb is volledig in NETiKA RI geïntegreerd en verschijnt dus rechstreeks in de RI-pagina.

Dankzij deze tool kunt u uw contextuele plannen (overzichtsgrondplannen, plannen van het gebouw in lagen en plan van de verdiepingen) met parametreerbare thema’s weergeven. De thema’s kunnen alle gegevens van de NETiKA RI beheermodules (eigendom, gebruik, prijs/m², aanwezigheid van asbest, werkzaamheden,…) dynamisch exploiteren.

SVG Abyla

NETiKA RI verzekert de bidirectionele synchronisatie van de alfanumerieke en grafische referentiesystemen. De synchronisatie gebeurt op het niveau van de vertrekken, uitrustingen en gebruikers. De fysieke en technische structuur van de goederen wordt automatisch bijgewerkt. Optioneel kan de interfacemodule voorstellen om de huurstructuur bij te werken, huurovereenkomsten & aanhangsels aanmaken en eventueel de huurbedragen voor gebruik berekenen op basis van een prijstabel.