FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

HELPSITES

Helpsites

  • Noteer en documenteer nauwkeurig incidenten op uw mobiele toestellen
  • Wijs onmiddellijk interventies toe aan uw dienstverleners
  • Zorg voor onmiddellijke communicatie tussen de betrokken partijen
  • Beheer moeiteloos de opvolging en analyse van de interventies

 

Helpsites in 6 stappen

helpsites-multiplatform-mqlujg92cppfknptpe110rya8rko91m1bgwwhv8x5c-msqrpu9j4oc0qnv4ulx4pty8w3j4kkww0g52b6x2hc

 

1 – Noteren van incidenten

Op basis van de verleende toegang tot HELPSITES kan iedereen vanaf zijn smartphone, tablet of via de portaalsite de incidenten melden die hij opmerkt. Hij documenteert ze door documenten of foto’s toe te voegen, de locatie ervan te bepalen op de plannen, toelichtingen toe te voegen, een interventiedatum aan te vragen,…

2 – Interventieaanvraag

Van bij de aanmaak van het incident kan een interventieaanvraag worden gestuurd (vanuit het kantoor of ter plaatse) aan een dienstverlener. HELPSITES stelt de geschikste dienstverlener voor op basis van de historiek en het type van probleem. Uiteraard is het mogelijk dat er verscheidene interventies zijn voor eenzelfde incident of een enkele interventie voor verscheidene incidenten.

3 – Antwoord op de interventieaanvraag

Als de dienstverlener toegang heeft tot HELPSITES, krijgt hij de interventieaanvraag samen met alle informatie over het incident, op de smartphone/tablet-applicatie en de portaalsite. Zo niet, krijgt hij ze via e-mail. In elk geval kan hij de interventie aanvaarden, weigeren of een andere datum voorstellen. Zijn antwoord zal de status van het incident en de vereiste interventie onmiddellijk veranderen.

4 – Uitvoering van de interventie

De dienstverlener voert de interventie uit en vult de werkfiche in met alle details en eventuele foto’s. Hij werkt de interventiestatus in de applicatie bij.

5 – Opvolging en afsluiting van de interventies

De lijst van incidenten en interventies wordt constant bijgewerkt en een reeks programmeerbare filters helpen bij de opvolging en rapportering. Voorgeprogrammeerde e-mails en rapporten vereenvoudigen de communicatie met de aanvragers en de dienstverleners, die ook in HELPSITES de evolutie van de incidenten en interventies die hen aanbelangen, kunnen volgen.

6 – Beheer en statistieken

De gegevens worden opgeslagen en zijn voor onbepaalde tijd toegankelijk. Ze kunnen worden geëxporteerd naar Excel of worden geëxtraheerd via de bestaande API.

GEBRUIKSSECTOREN

casa-la-loma-mexico-m150213-1

Ongeacht uw activiteitssector, zodra uw vastgoedpark meer dan 1.000 incidenten per jaar genereert, levert een krachtige beheertool aanzienlijke besparingen op.

 Daarbij staan niet alleen de operationaliteit en de veiligheid van uw installaties op het spel, maar ook uw imago.
 De kwaliteit van de interventie in verband met deze incidenten hangt sterk af van de kwaliteit van de communicatie tussen de betrokken partijen.

HELPSITES beantwoordt perfect aan deze eisen:

  • Nauwkeurigheid in situ in verband met het incident: exacte identificatie, nauwkeurige locatiebepaling op plan, foto’s, scans, toelichtingen…
  • Nauwkeurigheid in verband met de interventie(s): datum, uur, toelichtingen, foto’s, complete werkfiche
  • Nauwkeurigheid in de communicatie: de communicatie tussen alle betrokken partijen is onmiddellijk en compleet.

Aan de hand van een verfijnd toegangsbeheer kunt u de toegang openstellen voor de personen die incidenten kunnen melden (vestigingsdirecteurs, medewerkers, technici, zelfs uw klanten…). Zij kunnen incidenten melden vanaf hun smartphone, tablet of via de portaalsite.

 Op dezelfde manier kunnen interne en externe dienstverleners de evolutie van hun interventies aanpassen met dezelfde Tools.
Als u preventieve controles uitvoert, kunt u met de applicatie CHECKLISTS automatisch de incidenten creëren die overeenstemmen met de niet-conforme gegevens die zijn vastgesteld in CHECKLISTS.

Meer details? Neem met ons contact op

 

 


 

 

 

Hoe werkt HELPSITES ?

 

 

Image3

 

 

Meer details? Neem met ons contact op