FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

SAS en Interfaces

SAS bij input en output

Dit is een bijzonder geraffineerde NETiKA-tool. Hiermee kunt u (tijdens het aanmaken of wijzigen) gegevens importeren, gegevens exporteren of grote hoeveelheden gegevens wijzigen.

De module integreert alle RI-beheerregels, maar ook alle beheerregels die specifiek zijn aan het project van de klant.

Het uitrollen ervan vergt geen enkele ontwikkeling; alleen het integratieteam van NETiKA moet SQL parameterinstellingen uitvoeren.

SAS beschikt over een workflow die de verrichting beveiligt. Alle fouten worden gelogd en duidelijk toegelicht. De tool heeft een heel interessante functie: foutieve gegevens kunnen via een HMI (human-machine interface) rechtstreeks in de applicatie worden gecorrigeerd, zonder dat het gegevensbestand opnieuw moet worden aangediend. Deze HMI stelt een lijst van waarden voor die de gebruiker bij de invoer kan helpen.

SAS is dus geen standaard SAS dat de klant beperkt tot een bepaald formaat, maar veeleer een geïntegreerde oplossing die aan de noden van de klant is aangepast. Uiteraard vooropgesteld dat de integrator de vaardigheden heeft verworven om de parameterinstellingen in de mate van het mogelijke aan te passen aan de marge.

 Asynchroon SAS bij input en output

De asynchrone versie van SAS die hierboven werd beschreven, is nuttig bij lange sessies om de integriteit en het correcte verloop te garanderen.

 Reconciliatiefuncties

Onze SAS beschikken over reconciliatiefuncties die de samenhang van de bases garanderen.

 

Interfaces

Sinds 2000 vergaarde NETiKA tijdens haar projecten bij Major Accounts een indrukwekkende ervaring met de afstemming van haar oplossing op verschillende IS van de klanten (groepsinventarissen, financiële ERP, ERP Aankoop, Planbeheer, CMMS,…). Wij ontwikkelen ieder type interface in overeenstemming met de gebruiken, wensen of eisen van het IT-team van de klant: webservices, rechtstreeks lezen van de weergaven, overdracht op de achtergrond via flat files (.csv, .xml) onder verschillende protocollen (sFTP,…), scherminclusie via URL-link, Idocs,…

Bij het invoeren van gegevens uit de NETiKA RI base (sites, derden, huurovereenkomsten, dossiers, facturen, contracten, orders,…) stelt NETiKA standaardformaten voor en een heel eenvoudige procedure die de klant autonomie biedt. Voor het invoeren van documenten werken we ook met beproefde procedures. Zo beschikken we over twee methodes voor het verwerken van flat files die via het FTP- of met een ander protocol werden ontvangen:

  • Manuele verwerking via SAS (zie hiervoor) waarbij de foutieve gegevens rechtstreeks op het scherm kunnen worden gecorrigeerd
  • Geplande automatische verwerking op de achtergrond. Belangrijk hierbij is dat er geen menselijke tussenkomst is vereist. Keerzijde van de medaille is wel dat eventuele fouten moeten worden rechtgezet: de gebruiker krijgt een melding waarna hij een logbestand moet onderzoeken om de gepaste actie te ondernemen.
  • Voor de initiële gegevensinvoer in de database, wat specifieke aandacht vergt, geven we de voorkeur aan het interactieve SAS.