FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Vermogensinventaris en EBD

Het multidimensionale referentiekader van uw vastgoed

De “NETiKA Vermogensinventaris & EDB”-module van NETiKA RI omvat de volledige signaletiek die voor een goed beheer van uw vastgoedpark (activa, derden, huurovereenkomsten, documenten,…) cruciaal is. De vermogensinventaris is multidimensionaal – hij kan dus gelijktijdig verschillende hiërarchische structuren (fysiek, geografisch, kadastraal, technisch en op huurgebied) beheren. Op alle niveaus van de database is een krachtig EDB (Elektronisch documentbeheer) volledig geïntegreerd.

Deze module komt tegemoet aan de behoeften van zowel nationale als internationale structuren: beheer van meerdere vermogens, meerdere ondernemingen, meerdere deviezen, meertalig, meerdere oppervlakte-eenheden (m², sqf, enz.), meerdere tijdzones. Omdat de module parametreerbaar is, kunt u binnen een globaal informatiesysteem met aparte omgevingen werken (vb. per land of per BU).

De module referentieert alle activatypes (gebouwen, technische installaties, handelscentra, stations, percelen, groeves, stortplaatsen), ongeacht hun complexiteit. Hieronder vallen constructies, onbebouwde stukken grond (percelen, kadaster, ondergrond), alle technische installaties en de omgeving. Specifieke submodules, die u naar wens activeert, tonen de financiële, fiscale, juridische en stedenbouwkundige gegevens, en maken een inventaris op van de reglementaire controles en van allerhande risicotypes.

Alle betrokkenen (Derden) worden hierin vermeld: eigenaars, verhuurders, huurders, gebruikers, beheerders, dienstverleners, leveranciers, deskundigen, enz. Met “NETiKA RI” maakt u heel eenvoudig modellen aan van:
– de juridische en kapitaalstructuur van de klantgroep, met een willekeurig aantal niveaus.
– de multi-organisatorische structuur van de klantgroep (BU, polen, bedrijfsactiviteiten, dochterondernemingen, enz.) al dan niet gelinkt aan de organisatiestructuur van de groep.

Het referentiestelsel bevat een beschrijving van de huurovereenkomsten en conventies en beheert alle situaties vanuit ieders standpunt:
– huurovereenkomsten als huurder en leasings, huurovereenkomsten als verhuurder (externe en interne overeenkomsten van onderverhuring) en beheer met vertakkingen.
– Investeerder, gebruiker-eigenaar of hoofdhuurder, grondeigendom geïntegreerd in de groep, vastgoedbeheerder met meerdere mandaten voor rekening van eigenaars/verhuurders/huurders.

Er zijn twee types van huurovereenkomsten: de vereenvoudigde huurovereenkomst “inventaris” waarbij de bedragen worden geactualiseerd en de “boekhoudkundige” huurovereenkomst met volledige signaletiek voor facturatie tot op de cent nauwkeurig.

Uw referentiesysteem werkt met een krachtige EDB-component

Op het aantal en het type van documenten dat u met de database kunt linken, staat geen limiet. Ieder document kan meervoudig worden gereferentieerd. Zo kan een huurovereenkomst bijvoorbeeld worden gereferentieerd via de site, het betreffende deelobject, de verhuurder of de huurder: het document wordt op slechts een enkele plaats opgeslagen, maar is via de vier navigatielinks toegankelijk.
Dankzij een volledig parametreerbare nomenclatuur op twee niveaus kunnen de documenten worden geklasseerd.

De documenttypes kunnen verplicht worden gesteld, waarbij het systeem een waarschuwing geeft als een bepaald type ontbreekt. Het spreekt voor zich dat de documenten als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt en dat de verschillende documentversies kunnen worden beheerd. Een versioningfunctie maakt het mogelijk de versie in bewerking te beschermen (check in / check out procedure).

Een functie “full tekst”-referentiëring op basis van een bibliotheek met zoekwoorden. Functie importeren van grote hoeveelheden gegevens met automatisch klasseren. Functie exporteren van grote hoeveelheden gegevens.

Het beheer van oppervlakken en plannen

NETiKA RI beheert meerdere structuurdefinities: de fysieke structuur van de vertrekken en uitrustingen, maar ook de verhuurstructuur, bijvoorbeeld.

Beheert u uw vastgoedinventaris uitgaande van plannen, dan werkt NETiKA RI de fysieke structuur op basis van uw Autocad-plannen automatisch bij. De bidirectionele interface RI <=> Abyla die we samen met onze partner Labeo ontwikkelden, synchroniseert de vertrekken, de gebruikers en de uitrustingen. Raadpleeg onze specifieke pagina.

Geolokalisatie van de goederen

Met NETiKA RI roept u de kaarten van Google Maps waar de goederen op het niveau van de gebouwen, installaties en terreinen geografisch zijn gelokaliseerd op. De geolokalisatie verloopt automatisch via het adres, of manueel en grafisch mocht het adres onvoldoende nauwkeurig zijn.

Aan iedere ‘pin’ op de kaart kunt u een informatiefiche met foto koppelen en er via de vorm, kleur en dikte van de pin drie willekeurige thema’s aan toekennen. De thema’s zijn volledig parametreerbaar en kunnen alle gegevens van de “NETIKA RI” beheermodules (eigendom, gebruik, risico, expertise- en financiële gegevens, onregelmatigheden, werkzaamheden, enz.) dynamisch exploiteren.

Een krachtige tool voor cartografische en thematische zoekopdrachten zorgt ervoor dat u alle goederen kunt selecteren, visualiseren en afdrukken volgens de geselecteerde thema’s.