FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

NETiKA RI – Softwarepakket voor tertiair vastgoedbeheer

NETiKA RI is modulair, open en evolutief

Het softwarepakket NETiKA RI (Référentiel Immobilier) voor de tertiaire sector

Puce 1  …heeft een modulaire benadering: u activeert alleen de modules die u interesseren
Puce 2  …past harmonisch in uw informatiesysteem: inventarissen, ERP, CMMS, LDAP, SSO,…
Puce 3  …is volledig personaliseerbaar en evolutief: dankzij de toolbox van de Integrator.

 

 Globale cartografie van de oplossing

 

cartographie NETiKA RI

De gespecialiseerde vakmodules van de NETiKA-oplossing

 

Vermogensinventaris en GED

Multidimensionale vermogensinventaris (geografisch, kadastraal, fysiek, technisch en op huurgebied) met geïntegreerde GED.

Huurbeheer

Huurovereenkomsten als huurder, huurovereenkomsten als verhuurder, onderverhuur. Huurovereenkomsten ‘inventaris’ en huurovereenkomsten ‘boekhouding’. Kosten, belastingen en taksen. Voorbereiding van facturatie.

Technisch beheer

Preventief en curatief onderhoud. Reglementaire controles. Verbruik en milieu. Meerjarenplan van de werken.

 

Activabeheer

Operationeel beheer, financiële gegevens, kostenbeheersing, budgettering van de huurovereenkomsten, inventaris van de risico’s,…

Vastgoedboekhouding

Geïntegreerde multibedrijvenboekhouding, algemene, hulp-, analytische, internationale boekhouding. Geïntegreerd met alle beheermodules.

 

Beheercontrole

Budgettaire opvolging binnen alle afdelingen van het vastgoedbeheer.

Aankoopbeheer

Contracten en bestellingen, ontvangst, goedkeuring van facturen, betaalbaarverklaringen. Beheer van de gedematerialiseerde facturen.

Goederenadministratie

Beheer van de mandaten, berekening van de erelonen, wet-Hoguet, stand van zaken liquide middelen, beheersverslagen,…

Beslissingen – analytische rapporten

Integratie Jaspersoft. Interne requestor in handen van de functionele beheerder. Analytische rapporten. Indicatoren in alle modules. Boordtabellen. Beslissingsbasis.

 

Mobiele applicaties

Delen van plannen en opvolging van werken. Gestructureerde bezoeken aan gebouwen, inzameling inventarisgegevens en audit van de dienstverleners. Beheer van incidenten en opvolging van interventies. Gebouwfiche.

Beheer van oppervlakken en plannen

Geïntegreerde grafische en alfanumerieke referentiesystemen. Automatische updates. Plannen met parametreerbare thema’s.

Internationaal

Parametrering van de referentietabellen, naleving van de lokale juridische, fiscale en boekhoudkundige wetgeving, multideviezen, meertalig, meerdere oppervlakte-eenheden, meerdere tijdzones…

Administratiemodule

Beheer van de toegangsrechten en de zichtbaarheid van de gegevens. Parametrering van de modules. Vertalingen. Geplande taken, interfaces, ingangssluis.

Toolbox Integrator

Totale personalisering van de applicatie: modules, menu’s, schermen, tabbladen, velden, rapporten, boordtabellen, workflows, waarschuwingen, documenten, verwerking,…

Interfaces en SAS

Alle interfacetechnieken, synchrone en asynchrone. Standaard SAS voor gegevensimport.