FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Wettelijke vermeldingen

Internetsite van NETiKA Solutions Immobilières (Hierna “NSI” genoemd)

Krachtens de bepalingen van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie stellen we de gebruikers van de website http://www.netika-immobilier.com ervan in kennis dat Managing Director, Frederic TACKOEN, publicatiedirecteur is.

Eigenaar en uitgever van de site is een rechtspersoon:

NETiKA Solutions Immobilières S.A.R.L.
1 bis Boulevard Cotte
F-95880 Enghien-les-Bains – Frankrijk
Tel : 01 78 90 34 50
Fax : 01 78 90 34 51
fta@netika.com

Webhost : OVH
Creatie : Isabelle Ostermann Vous Facilite le Web (www.le-web-facile.fr)

 

Bescherming van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in Frankrijk in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en door de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995. NSI verbindt zich ertoe om alle naamgegevens die op de site http://www.netika-immobilier.com worden vergaard, overeenkomstig deze bepalingen te verwerken.

De cookies dienen uitsluitend ten behoeve van het navigatiecomfort. We gebruiken geen trackingcookies voor reclame- of andere doeleinden.

Auteursrecht & copyright

De site in zijn geheel en de afzonderlijke elementen ervan vallen onder de Franse en internationale wetgeving op het auteursrecht en bij uitbreiding onder het eigendomsrecht (daaronder vallen in het bijzonder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, het databaserecht, enz.).

Onder voorbehoud van alle reproductie-, representatie- en openbare communicatierechten; dit geldt eveneens voor documenten die kunnen worden gedownload, voor de visuele, audiovisuele, fotografische, iconografische of andere voorstellingen.

Behoudens uitdrukkelijke toelating van de publicatiedirecteur is het formeel verboden de gehele site of delen daarvan op een willekeurige elektronische drager te reproduceren. Alleen de reproductie op papier is toegestaan mits gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden, de naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten, of bij kort citaat met duidelijke en leesbare bronvermelding, die bijvoorbeeld de volgende vorm kan aannemen “Bron: NETIKA Solutions Immobilières S.A.R.L., alle rechten voorbehouden”. De niet-naleving van dit verbod wordt gelijkgesteld aan vervalsing waarvoor de vervalser burger- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Ieder ander gebruik vergt de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van NSI.

De op de site vermelde merken zijn neergelegd door de bedrijven of organisaties die er eigenaar van zijn. Reproductie of gebruik ervan, op welke wijze dan ook, is verboden.

Links

Voor elke link naar de site van NSI is de voorafgaande schriftelijke toestemming van NSI vereist.

Waarschuwing

De documenten die we op deze site in elektronische versie verspreiden, worden meermaals nagelezen; niettemin kunnen we eventuele fouten niet uitsluiten. Stelt u eventuele fouten vast, meld ons die dan a.u.b. op het volgende e-mailadres: fta@netika.om

De gepubliceerde teksten kunnen tussen het ogenblik waarop u ze downloadt en er kennis van neemt, zijn bijgewerkt.

Bijgevolg waarborgen we geenszins dat die informatie exact, volledig en up-to-date is. Het advies dat op de site wordt verstrekt, is niet tegenstelbaar aan NSI.

NSI formuleert, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, enige garantie betreffende de volledige of gedeeltelijke site.

© 2016 – Wettelijke vermeldingen