FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Besluitvormingsreporting

NETiKA Décisionnel

 

Het beslissingsproces centraal binnen uw applicatie

NETiKA is met TIBCO een samenwerking aangegaan voor de integratie van de besluitvormingstool  Jaspersoft in RI en RISE.

 • De gebruiker heeft daardoor een meer pertinente kijk op zijn gegevens.
 • De verslagen en de grafische voorstelling van de gegevens hebben de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verbeterd.
 • Het aanmaken van rapporten en van gepersonaliseerde analyses is verder vereenvoudigd.
 • De medewerkers en managers beschikken onmiddellijk over geëvolueerde indicatoren voor een snelle besluitvorming.

 

Een gepersonaliseerde besluitvorming

De business intelligence reporting Jaspersoft is op drie vlakken in NETiKA RI en NETiKA RISE verzekerd:

 • De standaardrapporten hebben een vaste structuur, maar beschikken over talloze criteria; ze kunnen worden uitgevoerd in HTML-, PDF- of .xls-formaat, op het scherm of via e-mail en in de beschikbare talen.
 • De requêteur intégré werkt op een geheel van vooraf geparametreerde SQL-weergaven:

vanuit die schermen maakt de functionele beheerder rapporten voor elk gebruikersprofiel aan; daarvoor dient hij de velden te selecteren, berekende velden in te voeren, het weergavetype te selecteren (lijst, grafische voorstelling),…

De eindgebruiker heeft nog enige marge om zijn rapport te personaliseren: multicriteriafilter, selecteren en rangschikken van de velden. De rapporten kunnen in HTML-, PDF- of .xls-formaat en in de beschikbare talen worden uitgevoerd. Via een hyperlink op iedere regel van het resultaat krijgt u toegang tot de gegevens van de databank die voor de aanmaak werd gebruikt.

De eigenschappen van elk rapport kunnen voor later gebruik worden bewaard.

 • De boordtabellen voor de exploitatie van de prestatie-indicatoren worden vanuit het productieapparaat beheerd, of via de stervormige schema’s van het BI-schema en via ETL vanuit het productieapparaat gevoed.
  • Door periodiek gegevens toe te voegen kunnen historische gegevens worden bewerkt. De stervormig voorgestelde schema’s van de besluitvormings-base zijn compatibel met de BI-tools op de markt
  • NETiKA heeft een boordtabel op de homepage die naargelang het gebruikersprofiel kan worden geconfigureerd (boordtabel GL, boordtabel GT,…) en van waaruit de gebruiker zijn activiteit kan sturen.
  • Facultatief kan ook iedere module worden voorzien van een eigen configureerbare boordtabel.

 

NETiKA Décisionnel