FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Integrator toolbox

Ongeacht hun grootte en profiel (investeerder, goederenadministrator, groot gebruiker) gebruiken alle klanten van NETiKA dezelfde gemeenschappelijke NETiKA RI basis (software editor), maar iedere klant gebruikt die op een specifieke wijze. De NETiKA-integrator past de oplossing aan en personaliseert die om aan de behoefte van iedere klant te beantwoorden.

Een van de essentiële tools van de NETiKA RI oplossing is dus de toolbox van de Integrator, die bijzonder rijk en gesofistikeerd is.

 Voor het personaliseren van uw applicatie…

Deze toolbox zorgt ervoor dat u de bestaande applicatie kunt wijzigen en zelfs nieuwe modules kunt creëren:

 • toegang tot alle parameters van de schermen en bewerkingen
 • aanmaak van menu’s
 • aanmaak van schermen en tabbladen bij bestaande objecten: een scherm is een geheel van secties (lijst of fiche); elke sectie is een geheel van uiteenlopende velden; datum, numeriek element, korte tekst, halflange tekst, lange tekst, document. Mogelijkheid om alle waardenlijsten aan te maken. De velden kunnen ook behoren tot een type dat vooraf in de database werd gedefinieerd (site, gebouw, kavel, derden, contact, huurovereenkomst, dossier, document,…)
 • toevoegen van beheerregels: verplicht veld, standaardwaarde, lijst met waarden, invoerformaat, PL/SQL-procedure voor verfijnde beheerregels….
  • Beheerregel schermvalidatie: PL/SQL-procedure zonder complexiteitsbegrenzing.
  • Beheerregel initieel vullen van een scherm: PL/SQL-procedure zonder complexiteitsbegrenzing.
 • object Dossier parametreerbaar met geïntegreerd EDB, budget, workflow, enz.… hiermee kan een complex bedrijfsproces worden aangemaakt, vb. bij verwerving, vervreemding, verhuur, renovatie, geschil, enz.
 • bewerkingen: het is mogelijk om PL/SQL-bewerkingen te creëren die in alle schermen (vullen, valideren, beheerregels) en overal in de workflows moeten worden geïntegreerd.
 • workflows volledig instelbaar voor het beheer van de schermen van de modules. Willekeurig aantal stappen, overgang verzekerd door parametreerbare rollen, beheerregels en bewerkingen in de vorm van PL/SQL-procedures
 • gekoppelde rapporten aangestuurd door de workflow
 • samengevoegde documenten gekoppeld aan de schermen en aangestuurd door de workflow
 • waarschuwingen en kennisgevingen aan alle types Deze waarschuwingen worden toegevoegd aan de ‘todo list’ van de gebruikers en maken e-mailberichten aan. Automatisch verwerken van waarschuwingen, intrekken van waarschuwingen, enz.…
 • exploitatie van Webservices en van SAS bij in- en uitgang om de communicatie met andere applicaties te verzekeren.
 • De integratie omvat hoofdzakelijk PL/SQL-scripts. Wanneer de complexiteit van de aan te maken schermen onze geïntegreerde tool overstijgt, kunnen wij terecht bij heuse ontwikkelaars, maar dat is heel zelden nodig.

U kunt dit zelf!

Na een gepaste opleiding door NETiKA (workflows, waarschuwingen, rapporten, SAS) zijn bepaalde functies toegankelijk voor het IT-team van de klant. Neem contact op met ons.