FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Beheercontrole

Beheers uw businessplannen

Alle NETiKA RI-modules delen dezelfde budgetstructuur die op drie niveaus kan worden geparametreerd. Op een vierde niveau, de budgettaire klasse, kunnen alle begrotingsposten per afdeling worden samengevoegd. Het budgettair referentiesysteem betreft zowel de ontvangsten als de uitgaven. De toegepaste structuur kan worden genormaliseerd; voor de kosten is dat bijvoorbeeld volgens IPD-OPD.

Binnen elke module (huurbeheer, technisch beheer, aankoop, activabeheer) worden meerjarige budgetten aangemaakt. De tabellen vergelijken het budget, de verplichting en de uiteindelijke verwezenlijking. Die laatste gegevens kunnen afkomstig zijn van de geïntegreerde vastgoedboekhouding of van de boekhoudtool van het client IS.

De bronnen

De budgetten worden aangemaakt en gesimuleerd binnen de verschillende afdelingen, bijvoorbeeld:

  • Huurbeheer: BDB-module, budgettering van de huurovereenkomsten
  • Technisch beheer: PPT-module, meerjarenplan van werkzaamheden
  • Activabeheer: PPO-module, meerjarenplan van de verrichtingen
  • Uitgaven eigenaars: niet-recupereerbare en niet gerecupereerde uitgaven
  • Budget van de mede-eigendommen

Analyse

De budgetten worden op verschillende niveaus geanalyseerd: per boekhoudkundige vennootschap, per site, per departement/profit-/dienstencentrum, per verrichting, per geheel van huurovereenkomsten, per geheel van verrichtingen, enz.

Workflow

De budgetten worden opgesteld, geanalyseerd, beslecht en herzien volgens parametreerbare samenwerkingsprocessen.

Beheercontrole

Binnen ieder departement/profit-/servicecentrum wordt het goedgekeurde business plan getoetst aan de verwezenlijkingen en overeenkomstig aangepast. Op jaarbasis kunnen zoveel herzieningen als nodig plaatsvinden.

Reporting/sleutelindicatoren

Iedere gepersonaliseerde vorm van reporting is mogelijk.

De sleutelindicatoren worden automatisch berekend.