FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Aankoopbeheer

Inleiding

De module aankoopbeheer slaat een brug tussen de beheermodule en de module hulpboekhouding:

 • voor de  huurovereenkomsten als huurder, beheer van de contracten en van de orders om ontvangst van de verhuurdersfacturen toe te laten
 • voor de onderhoudscontracten van de uitrustingen
 • voor de orders die betrekking hebben op betalende curatieve interventies buiten contract
 • voor de contracten en orders die alle aan de gebouwen geplande technische verrichtingen mogelijk maken (investeringen, groot onderhoud, kleine ingrepen, controlebezoeken,…)

Hoofdkenmerken

De voornaamste kenmerken van de module in een notendop:

 • Beheer van de raamovereenkomsten, van de contractmodellen, van de contracten voor orders, van de verbruiks- en prestatiecontracten, van de contracten voor projecten…
 • Beheer van de gewone orders, van de contractorders, van de projectorders,…
 • Verplichtingen bij automatische, manuele of berekende ontvangst/oplevering
 • Ontvangstbeheer (PV van oplevering van de bouwplaats of interventie, leveringsborderel van de goederen, impliciete ontvangst voor bijvoorbeeld consumptiecontracten,…)
 • Parametreerbare workflow voor goedkeuring, zo gesofistikeerd als nodig

EPI submodule (Electronic Purchase Invoices)

In bulk verwerken van de elektronische aankoopfacturen van de verplichtingen, volgens het internationaal EDI-formaat.

 • Kwalificatie van de factuur: linken met een verplichting, linken met de verwachte ontvangsten/opleveringen.
 • Proces van goedkeuring van de factuur: gehele of gedeeltelijke goedkeuring, weigering en aanvragen van een creditnota, factuur met meerdere opeenvolgende leveringen, betaalbaarverklaring.
 • Opsporen en verhelpen van onregelmatigheden
 • Parametreerbare workflow van goedkeuringen
 • Stroom van facturen naar Compiere of naar de boekhouding van het client IS.
 • Betaalbaarstelling op basis van de betaalbaarverklaring.