FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Technisch beheer

Heer en meester over het technisch beheer van uw gebouwen

Volg de onderhoudscontracten van uw uitrustingen op, spoor leemtes op in de reglementaire controles, volg uw verbruik, stel doelen op het vlak van milieu en ga van start met uw duurzame ontwikkelingsacties, beheer het meerjarig preventief onderhoud en het curatief onderhoud dag na dag,…

Houd de controle over alle technische uitgaven van uw gebouwen: meerjarenplanning van de prestaties en verrichtingen binnen PPT, budgetvoorbereiding, arbitrage, contractualisering, financiële en technische opvolging in reële tijd, beheer van het punt van vertrek en van de inbedrijfsstelling. De tool volgt de werkzaamheden vanuit financieel en technisch standpunt op. Hij is aangesloten op de Aankoopmodule waar hij alle verplichtingen en keuringen opvraagt en de geleverde service berekent. Anderzijds is deze module ook verbonden met de boekhouding en omvat hij een beheercontrole. Optioneel kunt u de uitgaven doorrekenen aan de gebruikers volgens parametreerbare beheerregels.

De input is beveiligd door een samenwerkingsproces dat de vlotte doorstroming en de betrouwbaarheid verzekert.

Zoals dit vaak binnen grote groepen het geval is, aanvaardt de technische module dat de activiteit hiërarchisch wordt georganiseerd (geografisch of anderszins), bijvoorbeeld volgens regio of per mandaat.

EDB op alle niveaus.

Vele rapporten en indicatoren om de activiteit te sturen.

 

In de technische module geïntegreerde mobiele tools

De mobiele tool Aproplan deelt vanuit een BIM-benadering (Building Information Modeling) van de informatie, de plannen van uw bouw- en renovatieprojecten met de betrokkenen en beheert de keuringen en opleveringen.

Via gestructureerde keuringen kunt u met de mobiele tool Checklists de technische inventaris op tablet of smartphone opmaken, de staat van de gebouwen en van het onderhoud controleren, een audit op tegenspraak van de missie van uw Facilities Management medewerkers en dienstverleners opmaken.

De mobiele tool Helpsites verzamelt alle incidenten en onregelmatigheden en volgt de interventies op. De onregelmatigheden worden op het gebruikersportaal of door het team van de Helpdesk, of door de Aproplan- of Checkliststools gemeld.

Raadpleeg onze specifieke pagina voor bijkomende bijzonderheden

 

Naleving van de milieuwetgeving (Grenelle II)

 • Milieubijlage
 • Inventaris van de uitrustingen die inzake energieverbruik ruimte voor verbetering bieden
 • Kwalificatie van de gebouwen
 • Historisch overzicht van het verbruik, berekening van de primaire energie, het in aanmerking nemen van de klimaatcorrecties
 • Berekening van de energieprestatie-indicatoren
 • Definiëren van de doelstellingen
 • Opzetten van acties op het vlak van duurzame ontwikkeling en automatisch aanvullen van het meerjarenplan werkzaamheden (PPT)
 • Benchmarking

 

Onregelmatigheden binnen de reglementaire controles opsporen

 • Inventaris van de uitrustingen en van de types van reglementaire controles die moeten worden uitgevoerd
 • Neerlegging van de keuringsverslagen, automatisch aanmaken van controles
 • Overzicht van de reserves, in overeenstemming brengen, invoer in de module Helpsites of desgevallend in het meerjarenplan van de werkzaamheden PPT
 • Verslagen en waarschuwingen

 

Preventief en curatief onderhoud

 • Bibliotheek van de uitrustingen en de daaraan gekoppelde interventies
 • Tijdschema van de interventies
 • Periodieke input in PPT
 • De Checklistsmodule (web en mobiel) beheert de gestructureerde, periodieke controlebezoeken
 • De Module Helpsites (web en mobiel) staat in voor het beheer van de onregelmatigheden

 

PPT (Meerjarenplan van de werkzaamheden)

 • Meerdere beheerders van de meerjarenprogramma’s
 • Opstelling van het budget uitgaande van alle interventies en verrichtingen (investeringen, groot onderhoud, kleine werken, contracten, verbruik, keuringen,…)
 • Nationale consolidering, arbitrage, kennisgeving
 • Contractualiseren, plaatsen van orders voor werkzaamheden
 • Opleveringen
 • Technische en financiële opvolging, beheer van het punt van vertrek, budgetsherzieningen,…
 • Verslagen, indicatoren,…

 

Besluitvormingsreporting

Om de beheerders te helpen bij hun activiteit worden heel wat indicatoren (kostprijs/m², ratio tussen de verbintenis die werd aangegaan en de verbintenis die werd begroot, ratio tussen het verwezenlijkte/de aangegane verbintenis, vertragingen,…) in reële tijd berekend.

Gestion technique NETiKA