FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Internationaal

De vastgoedoplossing NETiKA RI werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de internationale markt. Wij werken  al sinds 1995 met meerdere deviezen, verschillende talen, verschillende oppervlakre-eenheden, verschillende tijdzones. 

Meerdere van onze klanten gebruiken onze applicaties op de 5 continenten.

Alle uitdrukkingen van de applicaties zijn afkomstig van een Oracle database. Voor een nieuwe taal moeten enkel de uitdrukkingen worden vertaald en vervolgens in de database worden geïntegreerd.

Onze applicaties draaien in de verschillende landen geheel in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving, omdat de landgebonden gegevens kunnen worden ingesteld (aard van de huurovereenkomsten, maskers van cruciale data, evolutie-indices van de huurgelden, aanpassing aan de fiscaliteit en aan de plaatselijke boekhoudpraktijken).

 

Meertaligheid

De NETiKA-producten waren van meet af aan (1995) meertalig.

 • Alle uitdrukkingen van de webinterface bevinden zich in de momenteel drietalige (EN, FR, NL) database. Om een taal toe te voegen moeten we enkel de vertalingen in de database opnemen

Momenteel gebruiken onze applicaties de ISO 8859 P15 Character Set. Die stelt ons in staat alle karakters te beheren, waaronder ook de Cyrillische of Chinese karakters die dan naar UTF8 worden omgezet. De gebruiker kan op ieder ogenblik naar een andere taal overschakelen, maar standaard is een bepaalde taal aan zijn profiel gekoppeld.

 • De gegevens van de referentietabellen kunnen in iedere door de applicatie herkende taal worden weergegeven (momenteel EN, FR, NL).
 • De aangemaakte en overgemaakte documenten worden op basis van modellen gecreëerd. Die worden in iedere willekeurige taal, zonder beperking, geschreven.
 • De gebruiker die een rapport aanmaakt, kan zelfs de outputtaal kiezen.

Deviezen en oppervlakte-eenheden

NETiKA RI beheert de verschillende deviezen op basis van een spildevies. Iedere gebruiker heeft standaard een devies, maar kan standaard het courante devies van een site bepalen. Voor elk rapport wordt standaard het restitutiedevies geselecteerd; NETiKA RI voert de vereiste conversies automatisch uit.

NETiKA RI beheert niet alleen meerdere deviezen, maar ook meerdere oppervlakte-eenheden. Een site kan bestaan uit oppervlakken die worden uitgedrukt in verschillende eenheden (vertrekken in m² en percelen in ha bijvoorbeeld). Voor elk rapport wordt standaard de restitutie-eenheid geselecteerd; NETiKA RI voert de vereiste conversies automatisch uit.

Aangepast aan de plaatselijke gebruiken

Veel klanten van NETiKA zijn internationaal actief en talloze faciliteiten van NETiKA RI maken dat ook mogelijk:

 • De Compiere boekhouding is van oorsprong internationaal en past zich zonder problemen aan de plaatselijke fiscale en boekhoudkundige wetgeving aan. Btw-verlegging is oorspronkelijk in de tool voorzien en kan aan de plaatselijke situatie worden aangepast. Zo beheren wij al sinds 1995 het in België gekende stelsel van medecontractanten.
 • De juridische vorm van een huurovereenkomst is landgebonden; het masker van de cruciale data is daarop afgestemd. Een groep huurovereenkomsten laat het consolideren tussen landen toe.
 • De evolutie-indexen van de huurovereenkomsten worden per land gefilterd.
 • De processen voor facturatie en aanmaak van documenten kunnen volledig worden geparametreerd en kunnen landgebonden zijn.
 • Onder “derden” wordt een juridische structuur begrepen met eventueel verschillende vestigingen in verschillende landen.
 • De formaten van de bankrekening zijn parametreerbaar, met name volgens land.
 • Algemeen kan iedere signaletiek worden aangepast; de invoer kan afhankelijk zijn van de specifieke nationale beheerregels. Zo kunnen we specifieke plaatselijke schermen creëren en de invoer controleren aan de hand van een workflow.