FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Administratiemodule

De administratiemodule van de NETiKA-oplossing is beperkt toegankelijk en volledig beveiligd. Een overzicht van de voornaamste functies:

  • Het beheer van de organisaties, gebruikers, taken en profielen
  • Het bepalen van de inhoud van de parametertabellen die toegankelijk zijn voor de functionele administrator.
  • Het vertalen van de opschriften en van de inhoud van de tabellen (dit maakt het mogelijk om woorden en uitdrukkingen te gebruiken waarmee de klant vertrouwd is).
  • Het beheer van het historisch overzicht van wijzigingen van de gegevens. De auditsporen zijn voor iedere tabel afzonderlijk volledig parametreerbaar.
  • Het starten van in- en uitvoer (SAS) en interfaces, foutenbeheer,…
  • Parametreren van de waarschuwingen

 

Machtigingen

Aanmaken van de organisaties die weergeven hoe de gebruikersteams zijn gestructureerd. Een gebruiker kan deel uitmaken van verschillende organisaties.

Iedere gebruiker krijgt een of meer posities voor slechts een bepaalde periode. Zo kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten voor een beperkte periode worden toegevoegd, of kunnen betrokkenen voor een willekeurige periode worden geactiveerd/gedeactiveerd. Anderzijds kunt u de toegang ook tot bepaalde periodes van de dag beperken.

Gegevenssegmentering: er kan heel precies worden bepaald welke gegevens voor welke gebruiker toegankelijk zijn. De zichtbaarheid van de gegevens wordt standaard bepaald door de positie van de gebruiker binnen de hiërarchie van de organisaties. Via atoewijzingen kunnen beheerregels worden opgenomen die de standaard zichtbaarheidsregels wijzigen.

Zo kan bijvoorbeeld een object worden toegewezen aan een gebruiker om dat object te exploiteren, hoewel hij dat object standaard niet ziet. De toewijzingen worden bijvoorbeeld gebruikt om een object toegankelijk te maken voor een externe onderneming (bijvoorbeeld een dienstverlener die controlebezoeken aflegt in de gebouwen), maar die de objecten standaard niet ziet. Elke onderneming krijgt objecten voor raadpleging/exploitatie toegewezen. Daarvoor moeten vooraf, voor alle betrokkenen, regels inzake beheer van de zichtbaarheid van de gegevens worden vastgelegd. De toewijzingen worden gemaakt door scripts die door automatische processen beginnen te lopen en die de vooraf bepaalde beheerregels scrollen.

Functionele segmentering: de schermen die voor iedere gebruiker toegankelijk zijn, evenals de rechten van die gebruikers kunnen heel precies worden bepaald. Daartoe maken wij een willekeurig aantal rollen (een vrij geheel van functies en een eveneens willekeurig aantal profielen (een vrij geheel van rollen).

Een gebruiker maakt deel uit van een of meer organisaties en beschikt over een of meer profielen.