FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

NETiKA RI

Softwarepakket voor de openbare en private tertiaire sector

NETiKA RISE

Uw gebruiksklare vastgoedtoepassing

NETiKA : de referentie voor softwareoplossingen voor tertiair vastgoed

NETIKA Solutions Immobilières kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring, beheerst al ruim 15 jaar de webtechnologie en al 5 jaar de mobiele technologie.  Het is een uitgever-integrator van vastgoedinformatiesystemen voor grote openbare en private accounts.

Meer weten

 

NETiKA RI: modulair, open en evolutief

NETiKA RI

Het softwarepakket NETiKA RI (Référentiel Immobilier) voor de tertiaire sector

Puce 1  Een modulaire benadering: u activeert alleen de modules die u interesseren
Puce 2  Harmonische integratie in uw informatiesysteem
Puce 3  Volledig personaliseerbaar en evolutief: dankzij de toolbox van de Integrator
Puce 4  Mobiele applicaties die onmiddellijk op het terrein inzetbaar zijn
Puce 5  Aansturing van de activiteit door prestatie-indicatoren

Meer weten

 

NETiKA RI Standard Edition: gebruiksklaar

rise

Puce 1  Twee versies: Referentiëring + Huurbeheer en Referentiëring + Technisch beheer
puce-5  Gebruiksklaar, met vlot personaliseerbare, voorgeparametreerde tabellen
puce-3  Geolokalisatie van uw vastgoed op Google Maps
puce-2  Mogelijke evolutie door de stapsgewijze activering van talrijke bijkomende modules
puce-4  Prestatie-indicatoren vanaf de homepage

Meer weten

CHECKLISTS: gestructureerd bezoek aan de gebouwen

Checklists

Een krachtige mobiele oplossing om lokale informatie door te spelen naar de gemeenschappelijke database:
Puce 1   Inzameling inventarisgegevens
Puce 2   Controlebezoeken
Puce 3   Audits van de dienstverleners
Puce 4   Integratie in NETiKA RI

Meer weten

HELPSITES: technische follow-up van de gebouwen

Helpsites

Een gemeenschappelijke tool voor het technische departement, het helpdeskteam, de lokale gesprekspartner, de bewoners en de dienstverleners

Puce 1   Overzicht van onregelmatigheden op tablet of web
Puce 2   Rechtstreekse toegang voor de bewoners
Puce 3   Management door de dienstverleners
Puce 4   Opvolging van de interventies
Puce 5   Integratie in NETiKA RI

Meer weten

 

AproPLAN: geoptimaliseerd beheer van de werken

AproPLAN

AproPLAN is eigendom van de onderneming AproPLAN. Het is volledig geïntegreerd in NETiKA RI

Puce 1  Delen van uw plannen en van al uw gegevens, vanaf de bouw en de renovatie
Puce 2  Beschikken over door iedereen gedeelde, unieke en betrouwbare informatie
Puce 3  Nauwgezette opvolging van het opheffen van voorbehoud en van de opleveringen

Meer weten

De gespecialiseerde vakmodules van de NETiKA-oplossing

 

Vermogensinventaris en GED

Multidimensionale vermogensinventaris (geografisch, kadastraal, fysiek, technisch en op huurgebied) met geïntegreerde GED.

Huurbeheer

Huurovereenkomsten als huurder, huurovereenkomsten als verhuurder, onderverhuur. Huurovereenkomsten ‘inventaris’ en huurovereenkomsten ‘boekhouding’. Kosten, belastingen en taksen. Voorbereiding van facturatie.

Technisch beheer

Preventief en curatief onderhoud. Reglementaire controles. Verbruik en milieu. Meerjarenplan van de werken.

 

Activabeheer

Operationeel beheer, financiële gegevens, kostenbeheersing, budgettering van de huurovereenkomsten, inventaris van de risico’s,…

Vastgoedboekhouding

Geïntegreerde multibedrijvenboekhouding, algemene, hulp-, analytische, internationale boekhouding. Geïntegreerd met alle beheermodules.

 

Beheercontrole

Budgettaire opvolging binnen alle afdelingen van het vastgoedbeheer.

Aankoopbeheer

Contracten en bestellingen, ontvangst, goedkeuring van facturen, betaalbaarverklaringen. Beheer van de gedematerialiseerde facturen.

Goederenadministratie

Beheer van de mandaten, berekening van de erelonen, wet-Hoguet, stand van zaken liquide middelen, beheersverslagen,…

Beslissingen – analytische rapporten

Integratie Jaspersoft. Interne requestor in handen van de functionele beheerder. Analytische rapporten. Indicatoren in alle modules. Boordtabellen. Beslissingsbasis.

 

Mobiele applicaties

Delen van plannen en opvolging van werken. Gestructureerde bezoeken aan gebouwen, inzameling inventarisgegevens en audit van de dienstverleners. Beheer van incidenten en opvolging van interventies. Gebouwfiche.

Beheer van oppervlakken en plannen

Geïntegreerde grafische en alfanumerieke referentiesystemen. Automatische updates. Plannen met parametreerbare thema’s.

Internationaal

Parametrering van de referentietabellen, naleving van de lokale juridische, fiscale en boekhoudkundige wetgeving, multideviezen, meertalig, meerdere oppervlakte-eenheden, meerdere tijdzones…

Administratiemodule

Beheer van de toegangsrechten en de zichtbaarheid van de gegevens. Parametrering van de modules. Vertalingen. Geplande taken, interfaces, ingangssluis.

Toolbox Integrator

Totale personalisering van de applicatie: modules, menu’s, schermen, tabbladen, velden, rapporten, boordtabellen, workflows, waarschuwingen, documenten, verwerking,…

Interfaces en SAS

Alle interfacetechnieken, synchrone en asynchrone. Standaard SAS voor gegevensimport.

ligne de séparation

Nieuws

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

Wenst u meer informatie krijgen of een demo aanvragen ?

Tél  +33 1 78 90 34 50

Mail  contact@netika-immobilier.com